* המחירים ללא מע"מ
* ניתן למיין בלחיצה על כותרת העמודה
* ניתן לחפש בשדה החיפוש בראש כל עמודה
טבלת מחירים
רכב דגם מק''ט תיאור מק/תחל מחיר
(ללא מע"מ)
מלאי
   
MG ZS 10422032 ZS,MG, -2019 565.02
MG ZS 10344180 ZS,MG, -2017 578.75
MG ZS 10021180-SPRP ZS,MG, ,2020 3,504.00
MG ZS 10246108-SEPP ZS,MG, -2017 1,049.00
MG ZS 10669488SEPP ZS,MG, ,2021 1,205.00
MG ZS 10464364 ZS,MG, -2017 437.41
MG ZS 10674366 ZS,MG, ,2018 498.70
MG ZS 10336751-SPRP ZS,MG, -2017 2,923.00
MG ZS 10229950SEPP ZS,MG, -2017 1,204.77
MG ZS 10597903 ZS,MG, -2019 403.78
MG ZS 00000001 ZS,MG, 50.00
MG ZS 10233357 ZS,MG, '2017- L 25.99
MG ZS 10237884 ZS,MG, '2019- L 81.99
MG ZS 10237890 ZS,MG, '2019- R 80.38
MG ZS 10233358 ZS,MG, 'R -2017 26.52
MG ZS 10429166 ZS,MG, -2018 1,457.33
MG ZS 10361598 ZS,MG, -2017 115.21
MG ZS 30004452 ZS,MG, 244.53
MG ZS 10230176-SEPP ZS,MG, -2017 6,761.00
MG ZS 10431598 ZS,MG, -2018 141.33
MG ZS 10248490 ZS,MG, -2019 1,165.54
MG ZS 10245766 ZS,MG, ,2017 1,192.88
MG ZS 10675788 ZS,MG, ',2019,R 59.20
MG ZS 10322117 ZS,MG, '2018- L 69.12
MG ZS 10587652 ZS,MG, -2017 732.55
MG ZS 10464643 ZS,MG, -2019 1,110.07
MG ZS 10248492 ZS,MG, ,2017 1,375.17
MG ZS 10251101 ZS,MG, ,2019,R 887.00
MG ZS 10251100SPRP ZS,MG, '2019- L 1,137.75
MG ZS 10604703-SPRP ZS,MG, '2019- R 2,147.00
MG ZS 10470310 ZS,MG, '2020- R 435.74
MG ZS 10457806 ZS,MG, ,2019 30.27
MG ZS 10226250 ZS,MG, 305.99
MG ZS 10509500 ZS,MG, ' 2018- R+L 1,164.74
MG ZS 10320509 ZS,MG, 2017- L 163.77
MG ZS 10320510 ZS,MG, 2017- R 182.53
MG ZS 10014696 ZS,MG, '2017- L 269.95
MG ZS 10014697 ZS,MG, '2017- R 269.95
MG ZS 10014694 ZS,MG, '2019- L 523.82
MG ZS 10014695 ZS,MG, '2019- R 523.82
MG ZS 10990914 ZS,MG, -2018 307.59
MG ZS 10751702 ZS,MG, "2017- "ZS 132.43
MG ZS 11093725 ZS,MG, 2020-E 34.65
MG ZS 10400547 ZS,MG, 2020-HS 60.86
MG ZS 10758162 ZS,MG, 2020-PHEV 155.78
MG ZS 10163822 ZS,MG, ,2016 68.60
MG ZS 10433072 ZS,MG, -2017 292.59
MG ZS 10433075 ZS,MG, ,2020 178.75
MG ZS 10342049 ZS,MG, -2018 115.21
MG ZS 10021181 ZS,MG, ,2020 2,091.86

הקודם   4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  הבא