* המחירים ללא מע"מ
* ניתן למיין בלחיצה על כותרת העמודה
* ניתן לחפש בשדה החיפוש בראש כל עמודה
טבלת מחירים
רכב דגם מק''ט תיאור מק/תחל מחיר
(ללא מע"מ)
מלאי
   
MG MG3 10002081 MG3,MG, -2011 689.19
MG MG3 10138103 MG3,MG, 1,214.67
MG MG3 10203760 MG3,MG, 1,415.55
MG MG3 10163486 MG3,MG, 2017- L+R 197.84
MG MG3 30005669 MG3,MG, ',2016,L 55.25
MG MG3 10500200 MG3,MG, '2015- R 837.25
MG MG3 30009115 MG3,MG, ' 335.78
MG MG3 10322246 MG3,MG, ,2018 164.78
MG MG3 30060609 MG3,MG, , 2016,MG3 138.13
MG MG3 10229409 MG3,MG, "ZS" 59.28
MG MG3 10081241 MG3,MG, -2015 3,966.87
MG MG3 30069228 MG3,MG, 2011- R 842.16
MG MG3 10470307 MG3,MG, 816.21
MG MG3 30071661 MG3,MG, 2017- R 183.09
MG MG3 10230745-SEPP ZS,MG, -2017 6,118.90
MG MG3 10344162-SPRP ZS,MG, -2017 3,315.98
MG MG3 10344164 ZS,MG, -2017 1,915.40
MG ZS 10551138A5A ZS,MG ',2019,R 1,300.00
MG ZS 10245769 ZS,MG,,2018 1,413.93
MG ZS 10242400 ZS,MG, ' -2017 790.43
MG ZS 10477011 ZS,MG, '2018- R 1,169.83
MG ZS 10229002 ZS,MG, 'L ' -2017 57.60
MG ZS 10381598 ZS,MG, 'L ' -2017 42.87
MG ZS 10381599 ZS,MG, '2016- R 48.76
MG ZS 10458604 ZS,MG, '2019- R 163.17
MG ZS 10457589 ZS,MG, 2017- L 243.82
MG ZS 10729782 ZS,MG, ',2020,R 295.00
MG ZS 10457590 ZS,MG, ',2017,R 259.10
MG ZS 10729780 ZS,MG, '2018- L 277.85
MG ZS 10226415 ZS,MG, ',R 568.30
MG ZS 10341787 ZS,MG, -2017 1,259.23
MG ZS 10235593 ZS,MG,' -2017 1,973.66
MG ZS 10483582 ZS,MG,' ,2018 2,049.76
MG ZS 10229797 ZS,MG, ',2018,R 300.43
MG ZS 10232794 ZS,MG, ',2019,R 250.00
MG ZS 10229789 ZS,MG, ,2015 262.24
MG ZS 10361127 ZS,MG, -2017 437.75
MG ZS 10582258 ZS,MG, -2019 643.06
MG ZS 10749654 ZS,MG, -2019 4,274.60
MG ZS 10229018 ZS,MG, -2017 1,588.22
MG ZS 10226859 ZS,MG, ' -2017 6,069.23
MG ZS 10334483 ZS,MG, 2019- L 69.77
MG ZS 10334514 ZS,MG, 2019- R 69.77
MG ZS 10236581SEPP ZS,MG, ',2018,R 1,408.00
MG ZS 10316503SEPP ZS,MG, '2018- L 4,919.00
MG ZS 10316504-SEPP ZS,MG, '2018- R 63.71
MG ZS 10390005-SEPP ZS,MG, ,2020 94.13
MG ZS 10318335 ZS,MG, ',2018,L 5,091.00
MG ZS 10318335SEPP ZS,MG, '18-19 L + 4,736.55
MG ZS 10318336-SEPP ZS,MG, '2018- R 73.00

הקודם   2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  הבא